F.A.Q

Odaberi svoje vozilo

Naslovnica/Pronađi svoje odgovore

Često postavljena pitanja

O IZNAJMLJIVANJU

1. Koji su dokumenti potrebni za iznajmiti vozilo?

Osobna iskaznica ili putovnica te vozačka dozvola.

2. Da li je potrebna kreditna kartica?

Kreditna kartica obavezna je prilikom najma vozila i to na ime unajmljivača vozila. Na kreditnoj kartici uzima se sigurnosni depozit koji ovisi o kategoriji vozila koja se iznajmljuje.

3. Čemu služi depozit na kreditnoj kartici?

Depozit na kreditnoj kartici služi za naplatu dogovorenog najma, eventualnih oštećenja, produženja najma, naknadno uzimanje dodatnih usluga, parking kazni, kazni za prekoračenje brzine ili sl. i za sva ostale naknade proizašle iz najma vozila

4. Osiguranja

Optima rent d.o.o. koristi dvije vrste osiguranja

a) OSNOVNO OSIGURANJE VOZILA
Korisnik odgovara za štetu nastalu na vozilu do visine franšize ( učešća u šteti )

b) PUNO OSIGURANJE VOZILA
Korisnik ne odgovara za nikakvu štetu nastalu na vozilu bez obzira tko je krivac za nastalu štetu. Plaća se dodatno ovisno o kategoriji vozila koje se unajmljuje. U ovoj vrsti osiguranja franšiza ne postoji, ukoliko se korisnik pridržava OPĆIH UVJETA NAJMA

5. Što je franšiza?

Franšiza je korisnikova odgovornost za eventualnu štetu nastalu na vozilu ( ukoliko nema puno osiguranje ). Cijena franšize ovisi o kategoriji unajmljenog vozila. Veća kategorija vozila znači i veću franšizu.

6. Kako se može platiti najam?

Najam se može platiti svim kreditnim karticama (American Express, Diners, Visa, Mastercard), Maestrom te gotovinom.

O IZNAJMLJIVANJU

1. Kakva je procedura u slučaju štete/nezgode na vozilu?

Ukoliko imate bilo kakvu štetu na vozilu potrebno je kontaktirati najmodavca te policiju kako biste napravili policijski zapisnik kako bi vrijedili dogovoreni uvjeti.

2. Prelazak granice

Korisnik je dužan prilikom iznajmljivanja vozila napomenuti kako će vozilo koristiti i van granica RH. Ukoliko najmodavac to odobri, tek tada najmoprimac ima pravo koristiti vozilo van granica. Za takvo korištenje vozila naplaćuje se posebna naknada, te se korisniku daje ZELENI KARTON za prelazak granice.

3. Da li je moguće uzeti vozilo u jednom gradu, a ostaviti ga u drugom?

Moguće je vozilo preuzeti u jednom, a vratiti u drugom gradu. Tu uslugu nazivamo “one way” i ona se naplaćuje po tarifi. Za detalje o tarifama pošaljite upit.

4. Može li više ljudi voziti unajmljeno vozilo?

Više osoba se može staviti na ugovor o najmu kao vozači. Pri preuzimanju vozila svi vozači moraju dati na uvid vozačke dozvole i zadovoljavati uvjete najma.

5. Što ako avion kojim dolazim slijeće navečer kasno nakon radnog vremena?

U slučaju kada imamo potvrđenu rezervaciju u vrijeme nakon radnog vremena, netko od djelatnika je prisutan kako bi izdao vozilo. Ukoliko se radi o kašnjenju dolaska koja podrazumijeva preuzimanje van radnog vremena, naplaćuje se naknada za preuzimanje van radnog vremena sukladno tarifi. Kod rezervacije bitno nam je da nam uvijek dostavite točan broj leta kojim dolazite.

Nema odgovora na Vaše pitanje?