Rezervacija

Odaberi svoje vozilo

Naslovnica/Rezervacija

Unesite Podatke

Poslovnica Preuzimanja

03.08.2021 23:06 sati

Poslovnica Povrata

03.08.2021 23:06 sati

Dužina Najma

0 dana

  • Trošak Najma: kn
  • Cijena Dodatka: kn
  • Vaša Ukupna Cijena: kn

Često postavljana pitanja

1. Koji dokumenti su potrebni za iznajmiti vozilo?

Osobna iskaznica ili putovnica te vozačka dozvola.

2. Prelazak granice

Korisnik je dužan prilikom iznajmljivanja vozila napomenuti kako će vozilo koristiti i van granica RH. Ukoliko najmodavac to odobri, tek tada najmoprimac ima pravo koristiti vozilo van granica. Za takvo korištenje vozila naplaćuje se posebna naknada, te se korisniku daje ZELENI KARTON za prelazak granice.

3. Da li je moguće uzeti vozilo u jednom gradu, a ostaviti ga u drugom?

Moguće je vozilo preuzeti u jednom, a vratiti u drugom gradu. Tu uslugu nazivamo “one way” i ona se naplaćuje po tarifi. Za detalje o tarifama pošaljite upit.

4. Osiguranja

Optima rent d.o.o. koristi dvije vrste osiguranja

a) OSNOVNO OSIGURANJE VOZILA
Korisnik odgovara za štetu nastalu na vozilu do visine franšize ( učešća u šteti )

b) PUNO OSIGURANJE VOZILA
Korisnik ne odgovara za nikakvu štetu nastalu na vozilu bez obzira tko je krivac za nastalu štetu. Plaća se dodatno ovisno o kategoriji vozila koje se unajmljuje. U ovoj vrsti osiguranja franšiza ne postoji, ukoliko se korisnik pridržava OPĆIH UVJETA NAJMA